The Personal Assistants Online Guidebook

for people employed to support people receipt of Direct Payments.

Canllaw Arlein i Gynorthwywyr Personol

ar gyfer pobl a gyflogir i gynorthwyo pobl sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol


English

This online resource aims to provide anyone who is either already working as a Personal Assistant (PA) in social care or thinking of joining the profession with an up-to-date and accessible way to learn more about the role of the PA.

The Guidebook brings together some of the best freely-available online resources embedded alongside newly created videos and written materials in one place.


Cymraeg

Nod yr adnoddau arlein yma yw rhoi i unrhyw un sydd naill ai eisoes yn gweithio fel Cynorthwyydd Personol (CP) mewn gofal cymdeithasol neu sy’n ystyried ymuno â’r proffesiwn, gyda’r ffordd ddiweddaraf a hygyrch o ddysgu am rôl CP.

Mae’r Canllaw yn dwyn ynghyd rai o’r adnoddau arlein gorau sydd ar gael am ddim, ynghyd â fideos a deunydd ysgrifenedig newydd eu creu mewn un lle.